Regulamin  |   Twoje wybrane szkolenia (0)

+48 505 875 785

sekretariat@scientia.org.pl

Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego.


NUMER PROJEKTU: POKL.03.05.00-00-055/13

NAZWA I NUMER PRIORYTETU: Priorytet III – Wysoka jako  systemu oświaty

NAZWA I NUMER DZIAŁANIA: Działanie 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

CEL PROJEKTU:
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu doskonalenia nauczycieli i wdrożenie zmian w tym systemie odpowiadających na rzeczywiste i realne potrzeby szkół i placówek oświatowych funkcjonujących w powiecie wrzesińskim.

ZADANIE 1: Przeprowadzenie warsztatów, wykładów, konsultacji grupowych i konsultacji indywidualnych w 31 szkołach/placówkach w ramach rocznej oferty wsparcia na rok szkolny 2014/2015.

LICZBA GODZIN: 513,5

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA: Powiat Wrzesiński

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 07.04.2015 – 12.06.2015

OPIS DZIAŁANIA: (w przygotowaniu)

LICZBA UCZESTNIKÓW: 439

ZADANIE 2: Przeprowadzenie warsztatów i wykładów dla nauczycielek i nauczycieli będących uczestnikami dwóch sieci współpracy i samokształcenia na rok szkolny 2014/2015.

LICZBA GODZIN: 6

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA: Powiat Wrzesiński

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 07.04.2015 – 12.06.2015

OPIS DZIAŁANIA: (w przygotowaniu)

LICZBA UCZESTNIKÓW: 38
 

 

Znajdź szkolenie