Regulamin  |   Twoje wybrane szkolenia (0)

+48 505 875 785

sekretariat@scientia.org.pl

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim. (etap II)


NUMER PROJEKTU: POKL.03.05.00-00-154/12-00

NAZWA I NUMER PRIORYTETU: Priorytet III – Wysoka jako  systemu oświaty

NAZWA I NUMER DZIAŁANIA: Działanie 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

CEL PROJEKTU: Podniesienie poziomu doskonalenia nauczycieli i wdrożenie zmian w tym systemie odpowiadających na rzeczywiste i realne potrzeby szkół i placówek oświatowych funkcjonujących w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim, poprzez stworzenie planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół i przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia oraz sieci współpracy i samokształcenia w okresie od 2 września 2013 r. do 31 sierpnia 2015 r.

ZADANIE 1: Przeprowadzenie warsztatów, szkoleń, konsultacji grupowych i konsultacji indywidualnych w 35 szkołach/placówkach w ramach rocznej oferty wsparcia na rok szkolny 2014/2015.

LICZBA GODZIN: 840

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA: Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 03.11.2014 – 31.03.2015

OPIS DZIAŁANIA: (w przygotowaniu)

LICZBA UCZESTNIKÓW: 569

ZADANIE 2: Przeprowadzenie warsztatów i szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli biorących udział w sieci współpracy i samokształcenia na rok szkolny 2014/2015.

LICZBA GODZIN: 60

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA: Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 09.01.2015 – 31.05.2015

OPIS DZIAŁANIA: (w przygotowaniu)

LICZBA UCZESTNIKÓW: 99
 

 

Znajdź szkolenie