Regulamin  |   Twoje wybrane szkolenia (0)

+48 505 875 785

sekretariat@scientia.org.pl

Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli.


NUMER PROJEKTU: POKL.03.05.00-00-201/12-00

NAZWA I NUMER PRIORYTETU: Priorytet III – Wysoka jako  systemu oświaty

NAZWA I NUMER DZIAŁANIA: Działanie 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

CEL PROJEKTU:
Głównym celem Projektu jest poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli spójnego z rozwojem szkół
i przedszkoli w powiecie średzkim poprzez objęcie 15 placówek pilotażowym programem wspomagania
w obszarach wymagających szczególnego wsparcia poprzez kompleksowe wsparcie 13 szkół i 2 przedszkoli oraz 100 nauczycieli/lek (91 kobiet, 9 mężczyzn) spójnie z ich potrzebami od 1 sierpnia 2013 do 31.07.2015r.

ZADANIE: Przeprowadzenie szkolenia nt. „Zmiany w prawie oświatowym 2014” w Sieci współpracy
i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli w ramach realizacji projektu „Wsparcie rozwoju szkół
z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli”

LICZBA GODZIN: 4

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Wlkp.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 20.11.2014

OPIS DZIAŁANIA: (w przygotowaniu)

LICZBA UCZESTNIKÓW: 17
 

 

Znajdź szkolenie