Regulamin  |   Twoje wybrane szkolenia (0)

+48 505 875 785

sekretariat@scientia.org.pl

Projekt „Uczeń online”.


NUMER PROJEKTU: POKL.03.03.04-00-154/09-00

NAZWA I NUMER PRIORYTETU: Priorytet III – Wysoka jako  systemu oświaty

NAZWA I NUMER DZIAŁANIA: Działanie 3.3 – Poprawa jakości kształcenia

CEL PROJEKTU:
Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych w ramach tematycznych kół naukowych oraz korzystanie z zasobów internetowego serwisu edukacyjnego.
Projekt „Uczeń online” to:
- dostęp do najnowocześniejszych technologii e-learningowych wspierających naukę uczniów,
- bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży,
- możliwość podniesienia kompetencji i wyników w nauce,
- wsparcie aktywności uczniów i rozwijania indywidualnych zainteresowań,
- wzmacnianie aspiracji edukacyjnych uczniów.

ZADANIE 1: Koordynowanie kół naukowych o profilu humanistycznym w 7 szkołach uczestniczących
w projekcie „Uczeń online”.

LICZBA GODZIN: 1080 (120 h x 9 miesięcy)

SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM: Technikum Ekonomiczno-Handlowe nr 5 w Krakowie, Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Szprotawie, Publiczne Gimnazjum Gminne im. Armii Krajowej w Iłży, Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach, Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lesku, Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 01.10.2014 – 30.06.2015

OPIS DZIAŁANIA: (w przygotowaniu)

LICZBA UCZESTNIKÓW: 113 (7 nauczycieli i 106 uczniów)

ZADANIE 2:  Nadzór merytoryczny nad realizacją projektu „Uczeń online”.

LICZBA GODZIN: 1080 (120 h x 9 miesięcy)

SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM: Technikum w Zespole Szkół nr 2 w Bochni, Gimnazjum nr 2 w Bydgoszczy, Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kartuzach, Liceum Ogólnokształcące im. W. Pola w Zespole Szkół Licealnych w Czersku, Technikum w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach, Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie Koźlu, Gimnazjum w Liczu, Gimnazjum w Okonku, Technikum Ekonomiczno-Handlowe nr 5 w Krakowie, Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Szprotawie, Publiczne Gimnazjum Gminne im. Armii Krajowej w Iłży, Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach, Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lesku, Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie, Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku, Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Michowie, Technikum w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Inżynierów Polskich w Słupsku, Gimnazjum w Zespole Szkół w Ropicy Polskiej, Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła w Toruniu, Gimnazjum w Zespole Szkół w Trzemesznie, Liceum Ogólnokształcące im. Michała Kosmowskiego w Zespole Szkół w Trzemesznie, Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach, Gimnazjum w Zespole Szkół w Zdunach, Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie, Gimnazjum w Skórzewie, Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach, Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płonce Kościelnej, Gimnazjum w Poświętnem, Technikum w Zespole Szkół Mechanicznych w Elblągu, Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodziem, Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 w Łukowie

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 01.10.2014 – 30.06.2015

OPIS DZIAŁANIA: (w przygotowaniu)

LICZBA UCZESTNIKÓW: 484 (34 nauczycieli i 450 uczniów)
 

 

Znajdź szkolenie