Regulamin  |   Twoje wybrane szkolenia (0)

+48 505 875 785

sekretariat@scientia.org.pl

O nas

„Ogólnopolska Akademia Kształcenia Ustawicznego SCIENTIA jest firmą szkoleniową, której działania adresowane są do szerokiego grona odbiorców. Naszą ofertę kierujemy zarówno do dzieci i młodzieży, jak i odbiorców z różnych kręgów zawodowych.

Szczególną uwagę skupiamy również na szeroko pojętej kadrze oświatowej. Jako instytucja wpisana do Ewidencji Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pod numerem DE.III.5471.47/2011 proponujemy Państwu szkolenia członków rad pedagogicznych, kursy tematyczne, przedmiotowe i językowe.

Celem naszej działalności jest poszukiwanie najlepszych wzorów stosowanych w dydaktyce oraz dzielenie się zdobytą wiedzą, obserwacjami i refleksjami z nauczycielami. Umiejętność słuchania pedagogów, docenianie wypracowanych przez nauczycieli umiejętności zawodowych, śledzenie zmian zachodzących w szkołach na całym świecie są dla nas priorytetami, dzięki którym pragniemy powiązać aktywność nauczycielską z gotowością wprowadzania zmian i innowacji.

Istotą naszych działań jest dostarczenie adresatom szkoleń takich kompetencji, które pozwolą im rozwijać własne pasje, doskonalić warsztat zawodowy, pokonywać trudności na drodze do perfekcjonizmu. Różnorodność proponowanych szkoleń służyć ma bowiem podkreślaniu mądrości pedagogów  i utrwalaniu takiego wizerunku szkoły, w której nauczyciel jest dla ucznia mistrzem i autorytetem nie tylko w zakresie przedmiotowym.

Kierując się powyższymi wartościami, tworzymy i aktualizujemy ofertę szkoleniową przy współpracy z doświadczonymi, refleksyjnymi praktykami, trenerami i edukatorami, pracownikami szkół wyższych oraz kadrą specjalistów. Problematyka szkoleń charakteryzuje się aktualnością wynikającą z potrzeb klienta indywidualnego, rynku pracy oraz sytuacji oświatowej.  Staramy się jednocześnie podkreślać użyteczność wypróbowanych metod nauczania aktualizowanych dzięki najnowszym opracowaniom naukowym i technicznym. Jesteśmy także otwarci na zapotrzebowania poszczególnych firm, szkół i placówek. Stąd propozycja doradztwa i konsultacji kierowana do pracodawców zainteresowanych rozwojem swoich pracowników.

Ogólnopolska Akademia Kształcenia Ustawicznego SCIENTIA prowadzi swoją działalność na podstawie Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli  (Dz. U. Nr 200,  poz. 1537 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu.”

Nasz zespółKonsultanciPunkty konsultacyjneOferty pracyZapytania ofertowe

 

Znajdź szkolenie