Regulamin  |   Twoje wybrane szkolenia (0)

+48 505 875 785

sekretariat@scientia.org.pl

Nasz zespół

„Akademia jest nową placówką, stworzoną na bazie wieloletnich tradycji i doświadczenia na polu kształcenia ustawicznego nauczycieli, kadry kierowniczej oraz uczniów na wszystkich etapach kształcenia i we wszystkich typach szkół. Nasi Konsultanci są znanymi trenerami i autorami wielu publikacji oraz programów szkoleń dla szeroko pojętej kadry oświatowej.

5% grona naszych specjalistów posiada tytuł profesora, 25% kadry stanowią doktorzy, a w sumie 40% to nauczyciele szkół różnych typów będący także pracownikami wyższych uczelni. Pozostali to nauczyciele dyplomowani z wybitnym dorobkiem zawodowym. 

Dużą wagę przykładamy do własnego doskonalenia. Wynikiem tego 10% naszego Zespołu posiada kwalifikacje z 6 różnych obszarów nauki, 20% posiada kwalifikacje z 5 dziedzin, kolejne 10% - z 4, a pozostałe 60% stanowią konsultanci posiadający dyplomy z 2 i 3 różnych specjalności. Takie kompetencje pozwalają nam spojrzeć szeroko na potrzeby naszych klientów i stworzyć optymalnie dostosowaną ofertę doskonalenia, która uwzględnia nie tylko problemy skupione na jednej specjalizacji.”

 

Lista konsultantów i doradców Akademii

 

Znajdź szkolenie