Regulamin  |   Twoje wybrane szkolenia (0)

+48 505 875 785

sekretariat@scientia.org.pl

Pytania

Jak znaleźć szkolenie i zapisać się na nie?

  •  Szczegółowe informacje dotyczące zapoisów na kursy znajdują się w pliku instrukcji.

 

Co to jest FOLLOW-UP?

Mając na względzie rzetelne przygotowanie uczestników szkoleń do wprowadzania przedstawianych przez nas zagadnień w realia zawodowe, oferujemy Państwu w ramach pakietu szkoleń dodatkową formę wsparcia, zwaną „follow-up”.

Od jednego do trzech miesięcy po zakończeniu szkolenia proponujemy kolejne spotkanie z Uczestnikami. Termin i forma takiego wsparcia jest określana wspólnie z Państwem na zakończenie danej formy doskonalenia. Ma to na celu utrwalenie zdobytej podczas szkolenia wiedzy, a przede wszystkim - uzyskanie indywidualnej informacji zwrotnej w zakresie poczynionych postępów i wskazówek do dalszego rozwoju. Dodatkowo przez okres trzech miesięcy po zakończeniu szkolenia proponujemy e-konsultacje w ustalonych z Konsultantem godzinach.

Najważniejsze korzyści wynikające z wprowadzenia follow-up:

  • Ugruntowanie zdobytej wiedzy – mimo zastosowania najskuteczniejszych technik i narzędzi nauczania, ilość zapamiętanych podczas szkolenia treści regularnie maleje (w związku z krzywą zapamiętywania). Dodatkowe wsparcie po szkoleniu sprawia, że Uczestnicy pamiętają większość omawianych zagadnień, co w konsekwencji powoduje, że wiedza ta utrwala się w pamięci długoterminowej.
  • Podniesienie efektywności wdrażania zdobytej wiedzy – follow-up jest także dobrą metodą ewaluacji szkolenia pokazującą, na ile wiedza przekazana podczas szkolenia była przydatna, na ile ciekawe i angażujące było szkolenie oraz czy Uczestnicy wykazali gotowość korzystania ze zdobytej wiedzy.
  • Możliwość przedyskutowania trudności pojawiających się już po szkoleniu – po zakończeniu szkolenia Uczestnicy wprowadzają nowe rozwiązania do swojej codziennej pracy i czasami zdarza się, że napotykają na trudności. Follow-up jest wspaniałą okazją do przedyskutowania nowych problemów i wspólnego znalezienia najlepszego ich rozwiązania.

 

Znajdź szkolenie