Regulamin  |   Twoje wybrane szkolenia (0)

+48 505 875 785

sekretariat@scientia.org.pl

PORTFOLIO DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH

 

UCZEŃ ONLINE

Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych w ramach tematycznych kół naukowych oraz korzystanie z zasobów internetowego serwisu edukacyjnego.
OPIS REALIZOWANYCH ZADAŃ

ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ORAZ WSPARCIA ROZWOJU SZKÓŁ Z TERENU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu doskonalenia nauczycieli i wdrożenie zmian w tym systemie odpowiadających na rzeczywiste i realne potrzeby szkół i placówek oświatowych funkcjonujących w powiecie wrzesińskim.
szczegóły

 

 

 

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE SZKÓŁ W POWIECIE CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIM (etap II)

Celem projektu jest podniesienie poziomu doskonalenia nauczycieli i wdrożenie zmian w tym systemie odpowiadających na rzeczywiste i realne potrzeby szkół i placówek oświatowych funkcjonujących w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim, poprzez stworzenie planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół ...
szczegóły
 

WSPARCIE ROZWOJU SZKÓŁ Z POWIATU ŚREDZKIEGO

Głównym celem Projektu jest poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli spójnego z rozwojem szkół i przedszkoli w powiecie średzkim poprzez objęcie 15 placówek pilotażowym programem wspomagania w obszarach wymagających szczególnego wsparcia ...
szczegóły
 

 

 

UCZEŃ ONLINE

Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych w ramach tematycznych kół naukowych oraz korzystanie z zasobów internetowego ...
szczegóły
 

PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA SZKÓŁ ORAZ PRZEDSZKOLI W POWIECIE CHODZIESKIM

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu doskonalenia nauczycieli i wdrożenie zmian w tym systemie odpowiadających na rzeczywiste i realne potrzeby szkół i placówek oświatowych funkcjonujących w Powiecie Chodzieskim, poprzez tworzenie planów wspomagania ...
szczegóły
 

 

 

SYSTEM WSPARCIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W POWIECIE WĄGROWIECKIM

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach objętych projektem, poprzez wypracowanie 38 planów wspomagania oraz wypracowanie form współpracy
i wymiany doświadczeń między nauczycielami poprzez utworzenie 7 sieci tematycznych.
szczegóły
 

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE SZKÓŁ W POWIECIE CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIM (etap I)

Celem projektu jest podniesienie poziomu doskonalenia nauczycieli i wdrożenie zmian w tym systemie odpowiadających na rzeczywiste i realne potrzeby szkół i placówek oświatowych funkcjonujących w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim, poprzez stworzenie planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół ...
szczegóły
 

 

 

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNEGO MONITOROWANIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Uczestnik szkolenia nauczy się organizować i realizować wewnętrzne monitorowanie realizacji podstawy programowej dla poszczególnych przedmiotów i edukacji ...
szczegóły
 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DROGĄ DO NAUKI I KREATYWNOŚCI PRACY ZESPOŁOWEJ

Celem głównym projektu jest wypracowanie i włączenie do głównego nurtu polityki subregionu pilskiego i całej Wielkopolski, nowego modelu wraz z kompletem narzędzi w zakresie pobudzania ...
szczegóły
 

 

 
 

NAUCZYCIEL NA MIARĘ XXI WIEKU

Kompleksowe podniesienie kompetencji 107 nauczycielek i 44 nauczycieli z terenów wiejskich w zakresie zgodnym z regionalną i lokalną polityką oświatową.
Szkolenia kierowane są do nauczycieli zespołów szkół w Bodzewie, Piaskach, Pogorzeli, Szelejewie Pierwszym oraz w Grabonogu.
szczegóły
 

UTWORZENIE NOWEJ GRUPY W PRZEDSZKOLU W ŁOPUCHOWIE

Projekt Utworzenie nowej grupy w przedszkolu w Łopuchowie przewiduje powołanie nowej grupy integracyjnej dla dzieci z terenów gmin Murowana Goślina i Skoki. Projekt realizowany będzie w siedzibie przedszkola,
w Zespole ...
szczegóły

 

 

PROGRAM ROZWOJOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁOPUCHOWIE

Projekt Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Łopuchowie jest ukierunkowany na podniesienie jakości kształcenia oraz ...
szczegóły
 

BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM

Głównym celem projektu jest wykształcenie w uczniach szkół ponadgimnazjalnych podstaw przedsiębiorczości, które doprowadzą do zwiększonego zainteresowania kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu ...
szczegóły
 

 

 

EUROFACHOWIEC

Celem projektu „Eurofachowiec - na nowoczesnym rynku pracy” jest podniesienie jakości kształcenia w 4 szkołach zawodowych z terenu województwa wielkopolskiego. Dzięki wdrożeniu programów rozwojowych w wybranych do projektu.
szczegóły
 

LEPSZY NAUCZYCIEL - MĄDRZEJSI UCZNIOWIE

Celem projektu jest umożliwienie wszystkim pracownikom Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp. podniesienia kwalifikacji zawodowych ...
szczegóły

 

 

Znajdź szkolenie