Regulamin  |   Twoje wybrane szkolenia (0)

+48 505 875 785

sekretariat@scientia.org.pl

SZKOLENIA

2014-02-12

"Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia - Powiat Chodzieski" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 

TERMINARZ LUTY:

2014-02-18 godz. 15.00 - "Radzenie sobie ze stresem oraz umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów" w SP im. M. Kopernika w ZS w Margoninie

2014-02-19 godz. 16.30 - "Rozwijanie relacji interpersonalnych dla nauczycieli" w SP nr 1 im S. Staszica w Chodzieży

2014-02-25 godz. 14.00 - "Jak motywować uczniów do pracy w sposób dostosowany do ich kompetencji oraz jak aktywizować w tym zakresie rodziców" w SP im. H. Sienkiewicza w Strzelcach

2014-
02-25 godz. 14.00 - "Rozwiązywanie konfliktów w szkole metodami mediacji" w Publicznym GIM w ZS w Margoninie

2014-
02-25 godz. 14.00 - "Nauczyciel wobec trudnych zachowań uczniów" w Publicznym GIM w ZS w Margoninie

2014-02-26 godz. 15.00 - "Techniki motywacji uczniów" w SP im. M. Konopnickiej w ZS w Szamocinie

2014-
02-26 godz. 15.00 - "Opracowanie katalogu metod aktywizujących i motywujących" w SP im. M. Konopnickiej w ZS w Szamocinie

2014-
02-26 godz. 15.00 - "Techniki motywacji uczniów" w Publicznym GIM w ZS w Szamocinie

2014-
02-26 godz. 15.00 - "Opracowanie katalogu metod aktywizujących i motywujących" w Publicznym GIM w ZS w Szamocinie

2014-
02-26 godz. 16.30 - "Planowanie działalnosci wychowawczej przy współudziale uczniów i ich rodziców" w SP nr 1 im S. Staszica w Chodzieży

2014-
02-26 godz. 17.00 - "Szkolenie przygotowujące do samodzielnego diagnozowania potrzeb przedszkola oraz tworzenia odpowiadającej na nie koncepcji pracy" w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Chodzieży

2014-
02-27 godz. 14.00 - "Motywowanie uczniów do pracy oraz poszerzenie kompetencji w stosowaniu metod aktywizujących adekwatnych do celu i możliwości ucznia" w SP w Wyszynach


luty marzec kwiecień

 

Znajdź szkolenie