Regulamin  |   Twoje wybrane szkolenia (0)

+48 505 875 785

sekretariat@scientia.org.pl

SZKOLENIA

2013-11-25

"Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"

knj

TERMINARZ SZKOLEŃ I WARSZTATÓW - LISTOPAD:

2013-11-23 godz. 8.00 - "WARSZTATY: Sposób motywowania uczniów do nauki" w LO w Trzciance

2013-11-23 godz. 8.00 - "WARSZTATY: Komunikacja interpersonalna (nabycie umiejętności nawiązywania poprawnych relacji nauczyciel-nauczyciel, nauczyciel-uczeń)" w Technikum w Zespole  Szkół Ponadgimnazjalnych  w Trzciance

2013-11-25 godz. 15.30 - "WARSZTATY: Diagnozowanie potrzeb uczniów" w Technikum w Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp. oraz w ZSZ w Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp.

2013-11-26 godz. 13.00 - "WARSZTATY: Jak efektywnie wdrażać wnioski z przeprowadzonej w placówce diagnozy?" w SP w Hucie

2013-11-27 godz. 13.00 - "WARSZTATY: Sposoby i techniki skutecznego uczenia się." w GIM w Romanowie Dolnym oraz w SP w Romanowie Dolnym

2013-11-27 godz. 15.00 - "SZKOLENIE: Techniki uczenia się i zapamiętywania" w SP im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Krzyżu Wlkp.

2013-11-27 godz. 13.00 - "WARSZTATY: Ocenianie kształtujące elementem motywującym uczniów do pracy." w SP w Śmieszkowie

2013-11-27 godz. 16.30 - "WARSZTATY: Komunikacja interpersonalna (nabycie umiejętności nawiązywania poprawnych relacji nauczyciel-nauczyciel, nauczyciel-uczeń)." w Przedszkolu w Krzyżu Wlkp.

2013-11-28 godz. 15.30 - "SZKOLENIE: Ewaluacja wewnętrzna jako sposób budowania pracy przedszkola. - Metodologia badań." w Przedszkolu w Krzyżu Wlkp.

2013-11-30 godz. 9.00 - "SZKOLENIE: Rodzice dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - komunikacja sprzyjająca współpracy" w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Czarnkowie


¤ listopad¤ grudzień ¤ styczeń I ¤ styczeń II ¤ luty I ¤ luty II ¤ marzec 

 

Znajdź szkolenie