Regulamin  |   Twoje wybrane szkolenia (0)

+48 505 875 785

sekretariat@scientia.org.pl

SZKOLENIA

2015-04-07

"Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. w okresie od grudnia 2013r. do lipca 2015r., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jako systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 

Powiat Wrzesiński

knj

TERMINARZ SZKOLEŃ I WARSZTATÓW - KWIECIEŃ:

2015-04-13 godz. 16.00 - "WARSZTATY: Jak zachować balans pomiędzy pracą a życiem osobistym?" w Niepublicznym Przedszkolu "Słoneczko" we Wrześni

2015-04-16 godz. 17.30 - "WARSZTATY: Jak polubić szkołę? Zajęcia rozwijające aktywność uczniów młodszych."  w Samorządowej SP nr 1 we Wrześni

2015-04-20 godz. 15.00 - "WARSZTATY: Ocenianie kształtujące na lekcjach przedmiotów humanistycznych." w Społecznej SP w ZS Społecznych w Grzybowie

2015-04-20 godz. 15.00 - "KONSULTACE: Model oceniania zawierający elementy oceniania kształtującego w szkole podstawowej. Ocenianie kształtujące na lekcjach przedmiotów humanistycznych." w Społecznej SP w ZS Społecznych w Grzybowie

2015-04-20 godz. 17.00 - "WYKŁADY: Polubić i zbudować więź – trudne dziecko."  w Przedszkolu Niepublicznym "Tęczowa Chatka" we Wrześni

 2015-04-21 godz. 14.00 - "WARSZTATY: Ocenianie kształtujące w procesie nauczania – podstawy. Budowanie modelu ocenienia kształtującego w szkole. Opracowanie indywidualnych i zespołowych metod oceniania kształtującego." w SP w ZS w Zasutowie

2015-04-21 godz. 16.00 - "WARSZTATY: Konstruowanie autorskich programów w przedszkolu. Procedura wprowadzania innowacji pedagogicznych w przedszkolu."  w Przedszkolu nr 6 "Pszczółka Maja" we Wrześni

2015-04-22 godz. 14.00 - "KONSULTACE: Opracowanie scenariuszy spotkań z rodzicami dotyczących motywowania uczniów do nauki. Stworzenie katalogu technik uczenia się ucznia i sposobów motywowania do nauki." w SP w Grabowie Królewskim

2015-04-22 godz. 14.30 - "WARSZTATY: Komunikacja interpersonalna w relacji nauczyciel-rodzic. Opracowanie programu spotkań psychoedukacyjnych z rodzicami w oparciu o „Wychowanie bez porażek"."  w SP w Borzykowie w ZS-P w Kołaczkowie

2015-04-22 godz. 17.00 - "WARSZTATY: Rodzic bezcenny sojusznik. Aktywizacja rodziców do współpracy z przedszkolem." w Przedszkolu Niepublicznym "Tęczowa Chatka" we Wrześni

2015-04-23 godz. 14.00 - "WARSZTATY: Ocenianie kształtujące na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych."  w SP w ZS w Zasutowie

2015-04-23 godz. 14.30 - "WARSZTATY: Opracowanie programu spotkań psychoedukacyjnych z rodzicami w oparciu o „Wychowanie bez porażek"." w SP w ZS-P w Kołaczkowie

2015-04-23 godz. 15.00 - "WARSZTATY: Rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym."  w Samorządowej SP w ZS w Marzeninie

2015-04-23 godz. 16.00 - "KONSULTACE: Trudności wychowawcze – analiza przypadków." w Przedszkolu "Miś Uszatek" w Neklii

2015-04-23
godz. 16.00 - "WARSZTATY: Trening skutecznego nauczyciela. (część 1)"  w Przedszkolu "Miś Uszatek" w Nekli

2015-04-23 godz. 16.15 - "KONSULTACE: Jak polubić szkołę? Nauczyciel w sytuacjach trudnych w pracy w uczniem młodszym – pytania i odpowiedzi."  w Samorządowej SP nr 1 we Wrześni

2015-04-24 godz. 14.30 - "WARSZTATY: Trening umiejętności interpersonalnych nauczyciela." w SP w Czeszewie

2015-04-25 godz. 9.00 - "WARSZTATY: Innowacje w edukacji szkolnej sposobem na aktywizację ucznia."  w Samorządowej SP w Lisewie

2015-04-25 godz. 15.00 - "WARSZTATY: Projekty edukacyjne w kształtowaniu postaw uczniów."  w SP w ZS w Targowej Górce

2015-04-25 godz. 16.30 - "WARSZTATY: Kształtowanie postaw dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Postawy i zmiany postaw – perspektywa edukacyjna." w SP w ZS w Targowej Górce

2015-04-27 godz. 13.30 - "WARSZTATY: Wypalenie zawodowe – przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie." w Samorządowej SP w Górnych Grądach

2015-04-27 godz. 15.30 - "KONSULTACE: Zasady współpracy z rodzicami dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju."  w Przedszkolu "Koszałek Opałek" w Miłosławiu

2015-04-27 godz. 15.30 - "KONSULTACE: Opracowanie scenariuszy spotkań z rodzicami – zmiana w sposobie prowadzenia wywiadówek." w SP w Czeszewie

2015-04-28 godz. 15.15 - "WARSZTATY: Trening radzenia sobie ze stresem." w SP w ZS w Orzechowie

2015-04-28 godz. 15.30 - "WARSZTATY: Jak motywować do nauki ucznia o przeciętnych zdolnościach?"  w SP w Miłosławiu

2015-04-28 godz. 15.45 - "WARSZTATY: Mamo dostałem 5, a Ciebie nie ma – czyli kwestia motywacji ucznia i jego kontaktu z rodzicami." w SP w Bieganowie

2015-04-28 godz. 16.00 - "WARSZTATY: Trening skutecznego nauczyciela. (część 2)"  w Przedszkolu "Miś Uszatek" w Nekli

2015-04-28 godz. 16.00 - "KONSULTACE: Mój autorski program w przedszkolu." w Przedszkolu nr 6 "Pszczółka Maja" we Wrześni

2015-04-29 godz. 15.00 - "WARSZTATY: Indywidualizacja nauczania w grupie przedszkolnej."  w Niepublicznym Przedszkolu "Grzybek" w ZS Społecznych w Grzybowie

2015-04-29 godz. 15.00 - "WARSZTATY: Kreatywności można się nauczyć. Jak pomóc uczniom i sobie w rozwijaniu kreatywności?" w ZS Politechnicznych we Wrześni

2015-04-29 godz. 16.00 - "WARSZTATY: Komunikacja interpersonalna w relacji nauczyciel-rodzic."  w Niepublicznym Przedszkolu "Słoneczko" we Wrześni

2015-04-29 godz. 17.15 - "KONSULTACE: Stworzenie banku pomysłów różnorodnych i nietypowych form współpracy z rodzicami. Wypracowanie konspektów-scenariuszy na spotkania z rodzicami."  w Przedszkolu Niepublicznym "Tęczowa Chatka" we Wrześni

2015-04-30 godz. 8.00 - "WYKŁADY: Jaką rolę wychowawczą w życiu ucznia spełnia środowisko szkolne oraz nauczyciele jako osoby znaczące? Metody rozpoznawania potrzeb wychowawczych uczniów. Rany na ukojenie o agresji ukrytej, zagrożeniach związanych z samookaleczaniem się i innych formach autoagresywnych zachowań nastolatków." w SP w Czeszewie

2015-
04-30 godz. 9.00 - "WARSZTATY: Jaką rolę wychowawczą w życiu ucznia spełnia środowisko szkolne oraz nauczyciele jako osoby znaczące? Metody rozpoznawania potrzeb wychowawczych uczniów." w Samorządowej SP nr 2 we Wrześni

2015-04-30 godz. 14.30 - "WARSZTATY: Indywidualizacja procesu nauczania – potrzeby ucznia z trudnościami oraz zdolnego w realizacji podstawy programowej." w Samorządowej SP w ZS w Nowym Folwarku

2015-04-30 godz. 15.00 - "KONSULTACE: Opracowanie scenariuszy spotkań z rodzicami dotyczących motywowania uczniów do nauki. Stworzenie katalogu technik uczenia się ucznia i sposobów motywowania do nauki." w SP w Sokolnikach

 


¤ kwiecień ¤ maj ¤ czerwiec ¤

 

 

 

 

 

Znajdź szkolenie