Regulamin  |   Twoje wybrane szkolenia (0)

+48 505 875 785

sekretariat@scientia.org.pl

SZKOLENIA

2014-11-03

"Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"

knj

TERMINARZ SZKOLEŃ I WARSZTATÓW - LISTOPAD (1-15):

2014-11-04 godz. 15.00 - "WARSZTATY: Metody, formy i techniki motywujące uczniów do pracy" w Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie.

2014-11-04 godz. 15.00 - "SZKOLENIE: Budowanie autorytetu nauczyciela" w ZSZ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie

2014-11-05 godz. 13.30 - "WARSZTATY: Efektywna współpraca w zespole" w SP w Śmieszkowie

2014-11-05 godz. 15.00 - "WARSZTATY: Wpływ postaw nauczycieli na  postawy  i zachowanie uczniów." w SP w Wieleniu

2014-11-06 godz. 13.30 - "WARSZTATY: Praktyczne wykorzystywanie zasobów portali dla nauczycieli, przykłady aplikacji, stron i programów" w SP w Chełście

2014-11-06 godz. 15.00 - "WARSZTATY: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w SP  Drawskim Młynie / w Piłce

2014-11-06 godz. 17.00 - "WARSZTATY: Planowanie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - tworzenie IPET w Przedszkole w Krzyżu Wlkp.

2014-11-10 godz. 9.00 - "WARSZTATY: Nauczyciel wobec trudnych zachowań uczniów" w SP w Przyłękach

2014-11-10 godz. 10.00 - "WARSZTATY: Jak utworzyć i wdrożyć w szkole sprawnie działający system pracy z uczniem zdolnym? w Technikum w Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp.

2014-11-10 godz. 10.00 - "WARSZTATY: Jak utworzyć i wdrożyć w szkole sprawnie działający system pracy z uczniem zdolnym?" w ZSZ w Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp.

2014-11-10 godz. 11.00 - "WARSZTATY: Efektywna praca zespołu wychowawczego w szkole" w SP w Sarbi

2014-11-14 godz. 12.00 - "SZKOLENIE: Odpowiedzialność prawna nauczycieli w szkole oraz poza nią (wycieczki szkolne)" w GIM w Drawsku

2014-11-15 godz. 9.00 - "WARSZTATY: Współpraca nauczycieli w budowaniu koncepcji pracy szkoły i w prowadzeniu procesów edukacyjnych" w LO w Trzciance


¤ listopad I ¤ listopad II ¤ grudzień ¤ styczeń I ¤ styczeń II ¤ luty I ¤ luty II ¤ marzec I ¤ marzec II ¤

 

 

 

 

 

Znajdź szkolenie