Regulamin  |   Twoje wybrane szkolenia (0)

+48 505 875 785

sekretariat@scientia.org.pl

Rady Pedagogiczne

Szkolenia Członków Rad Pedagogicznych 

Proponujemy Państwu szkolenia organizowane w formie stacjonarnej oraz zorganizowanie szkoleniowych rad pedagogicznych wyjazdowych, powiązanych z możliwością zwiedzania, integracji grona pedagogicznego, poznawania atrakcji turystycznych. Po uzgodnieniu tematyki szkolenia, określonej przez Dyrektora, oraz terminu nasz doradca lub konsultant przeprowadzi spotkanie szkoleniowe w Państwa szkole/placówce lub w wybranym miejscu, np. podczas wyjazdu integracyjnego. Jako że w ramach funkcjonującego prawa oświatowego i warunków edukacyjnych istnieje wiele sytuacji specyficznych zakładamy, że tematyka szkolenia musi być dostosowana do potrzeb konkretnego odbiorcy. W związku z powyższym kształt i temat prowadzonego szkolenia uzgadniany jest indywidualnie, aby odnieść treści do zapotrzebowania edukacyjnego Dyrektorów i nauczycieli.

ZAMAWIAM

W ubiegłym roku najczęściej wybieranymi tematami były:

 • Aktywizacja uczniów - metody, formy, techniki pracy nauczyciela.
 • Diagnozowanie problemów wychowawczych w klasie.
 • Emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela.
 • Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
 • Jak uczyć wzrokowca, słuchowca, dotykowca i kinestetyka - indywidualizacja w nauczaniu?
 • Jak uruchomić mozliwości ukryte w mózgach uczniów? Wstęp do neurodydaktyki.
 • Kompetencje nauczyciela XXI w.
 • Ocenianie kształtujące - ocenianie, które pomaga uczyć.
 • Przemoc i agresja w rodzinie. Jak pomóc dziecku krzywdzonemu.
 • Psychika ucznia w wieku dojrzewania.
 • Tablica interaktywna - narzędzie pracy współczesnego nauczyciela.
 • Warunki skutecznej komunikacji z rodzicami.
 • Zasady organizowania wycieczek szkolnych.
 • Zmiany w oświatowych zapisach prawnych.

  ____________(zobacz więcej)W przypadku zainteresowania inną tematyką istnieje możliwość przygotowania i przeprowadzenia szkolenia zgodnie z ustaleniami.

W celu zamówienia i ustalenia szczegółów dotyczących szkoleń członków rad pedagogicznych prosimy o kontakt:
- mailowy (rp@scientia.org.pl)
- telefoniczny (+48 517 363 353 lub +48 505 875 785).

ZAMAWIAM

 

Znajdź szkolenie