Regulamin  |   Twoje wybrane szkolenia (0)

+48 505 875 785

sekretariat@scientia.org.pl

"NAUCZYCIEL NA JĘZYKACH" - studia podyplomowe i kursy egzaminacyjne dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych

W związku z wprowadzeniem obowiązku nauki języka obcego już na poziomie przedszkola, od ubiegłego roku wspieramy nauczycieli w podniesieniu kompetencji językowych umożliwiających zdanie egzaminu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie B1 oraz nabyciu kwalifikacji z metodyki nauczania języka obcego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.

Kursy będące częścią naszego projektu pt. "Nauczyciel na językach" odbywają się bezpośrednio przy warsztacie pracy nauczyciela w zgłoszonej do projektu placówce.

Przystąpienie do projektu jest bezpłatne. Placówka może również przystąpić do wybranego etapu projektu.

Projekt realizowany jest w dwóch etapach:

ETAP 1:
- Zebranie od zainteresowanych nauczycieli w danej placówce deklaracji chęci uczestnictwa w kursie językowym.
- Przesłanie zgłoszenia przy pomocy poniższego linku z wybranym językiem obcym (W UWAGACH NALEŻY WPISAĆ LICZBĘ NAUCZYCIELI, NAZWĘ I ADRES PLACÓWKI, W KTÓREJ MAJĄ ODBYWAĆ SIĘ ZAJĘCIA ORAZ WYBRANY DZIEŃ I GODZINĘ ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ).
- Uzgodnienie z konsultantem szczegółów organizacyjnych (w tym finansowych). Konsultatn skontaktuje się z osobą, która przesłała zgłoszenie z wykorzystaniem wskazanego w nim numeru telefonu.
- Przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje.

Czas trwania etapu pierwszego zależny jest od poziomu kompetencji językowych grupy oraz wybranej liczby godzin zajęć w tygodniu.

ETAP 2:
- Zebranie od zainteresowanych nauczycieli w danej placówce deklaracji chęci rozpoczęcia studiów podyplomowych z metodyki nauczania wybranego języka obcego.
- Ukończenie studiów podyplomowych (2 semestry).

Koszt uczestnictwa w zajęciach ustalany jest indywidualnie i zależy między innymi od liczby zgłoszonych nauczycieli oraz wybranego wariantu liczby godzin zajęć w tygodniu.
Cena za godzinę dydaktyczną kursu językowego już od 13,00 PLN (cena zawiera również koszt materiałów oraz dojazd lektora do wskazanej placówki), a cena studiów podyplomowych zatwierdzana jest przez Uczelnię na każdy rok szkolny.

Nauczyciele, chcący indywidualnie przystąpić do projektu (np. w przypadku braku zainteresowania pozostałych koleżanek/kolegów z placówki wybranym językiem) proszeni są o przesłanie zgłoszenia z informacją o miejscu/miejscowości, w której znajduje się ich placówka. Dołożymy wszelkich starań, aby zajęcia odbywały się możliwie jak najbliżej miejsca pracy/zamieszkania.
 

ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU  
strona: 1 |

 

Znajdź szkolenie