Regulamin  |   Twoje wybrane szkolenia (0)

+48 505 875 785

sekretariat@scientia.org.pl

Metodyka nauczania

W tej grupie kursów znajdą Państwo szkolenia dotyczące nowoczesnych technik prowadzenia lekcji, nowych koncepcji pedagogicznych, innowacji, nowatorskich rozwiązań, metod aktywizujących, oceniania kształtującego, przykładów wykorzystania e-nauczania. Zachęcamy do wnikliwego analizowania tego działu kursów, by ubogacić własny warsztat nauczyciela.

Aktywizacja uczniów – metody, formy, techniki pracy nauczyciela.  
Jajko Lemova, czyli techniki prowadzenia procesu uczenia się. Przeciwdziałanie stygmatyzacji pochodzenia i niepożądanym zachowaniom uczniów w procesie uczenia się.  
Nowoczesne metody dydaktyczne w szkole XXI wieku.  
Sztuka zadawania pytań.  
WebQuesty w dydaktyce przedmiotowej  
Zasady oceniania w odniesieniu do podstawowych założeń taksonomicznych.  
Zastosowania elementów Planu Daltońskiego we współczesnej edukacji.  
strona: 1 |

 

Znajdź szkolenie