Regulamin  |   Twoje wybrane szkolenia (0)

+48 505 875 785

sekretariat@scientia.org.pl

NAUCZYCIEL NA JĘZYKACH - ogólne kursy z wybranego języka obcego

  Adresatem kursu są nauczyciele zainteresowani zdobywaniem nowych kompetencji z wybranego języka obcego.
 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
 
Zajęcia odbywają się:
- w siedzibie Akademii (Poznań, ul. Głogowska 84/7) lub we wskazanej przez zainteresowanych placówce (dla grupy minimum 6-osobowej),
 
- w grupach maksymalnie 14-osobowych dobranych na podstawie diagnozy kompetencji uczestników (kolejna osoba może dołączyć do grupy tylko po wyrażeniu na to zgody wszystkich pozostałych kursantów),

- raz lub dwa razy w tygodniu – w zależności od wyboru wariantu kursu (1 x 2 godziny w tygodniu / 2 x 2 godziny w tygodniu) – godziny w przypadku grup zorganizowanych w placówkach zamawiającego pozostają do indywidualnego uzgodnienia grupy z lektorem, natomiast zajęcia w siedzibie Akademii odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w sobotę i niedzielę bez barier czasowych,

- również w systemie weekendowym

Uczestnik otrzymuje w pakiecie: test kompetencji dostępny na platformie e-learningowej (z możliwością wykonania go również w formie tradycyjnej/papierowej), 60 lekcji z wysoko wykwalifikowanym lektorem (nie zatrudniamy studentów – każdy lektor ma odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu zajęć z osobami dorosłymi), materiały szkoleniowe, wsparcie metodyczne dotyczące wdrażania nowych metod pracy nad własnymi kompetencjami językowymi, test wzrostu kompetencji na zakończenie kursu, zaświadczenie uczestnictwa w kursie z określeniem osiągniętego poziomu znajomości języka.

Kursy rozpoczynające się po 26 października zostaną odpowiednio skrócone, a opłata umniejszona o liczbę godzin zaplanowanych przed terminem rozpoczęcia zajęć w danej grupie, co daje możliwość elastycznego podejścia do organizacji zajęć.


KOMUNIKAT:
Pierwszą ratę w wysokości 200zł/os. wnosi się po wykonaniu testu kompetencji i otrzymaniu informacji o zawiązaniu grupy o poziomie dopasowanym do wyniku testu danego kursanta, a w przypadku grup zorganizowanych przed pierwszymi zajęciami. Pozostała należność może zostać rozłożona na dogodne raty.
 

WYBÓR OFERTY KURSÓW JĘZYKOWYCH DLA NAUCZYCIELI  
strona: 1 |

 

Znajdź szkolenie