Regulamin  |   Twoje wybrane szkolenia (0)

+48 505 875 785

sekretariat@scientia.org.pl

E-learningowy kurs języka niemieckiego dla pielęgniarek z konwersacjami indywidualnymi (z egzaminem końcowym)

Adresatem kursu są uczniowie i absolwenci wszystkich kierunków medycznych.

CEL:  opanowanie słownictwa medycznego związanego z pracą pielęgniarki/pielęgniarza, reagowanie w typowych sytuacjach codziennych, takich jak telefonowanie w sprawach służbowych, wypełnianie dokumentacji medycznej, prowadzenie rozmów z pacjentami, członkami ich rodzin, personelem medycznym oraz zapoznanie się ze strukturą organizacyjną niemieckiego szpitala.

PROGRAM:
Blok 1: słownictwo związane z pierwszym dniem pracy: przedstawianie się, pozdrowienia, literowanie imion i nazwisk, podawanie czasu, określania rozkładu dnia pracy i ustalanie zakresu obowiązków.
Blok 2: struktura organizacyjną szpitala lub przychodni, nazwy oddziałów szpitalnych, pomieszczenia w szpitalu, rodzaje przeprowadzanych badań, osoby pracujące w szpitalu i ich obowiązki.
Blok 3: typowe sytuacje dnia codziennego związane ze ścieleniem łóżek, dbaniem o higienę pacjentów, potrzebami fizjologicznymi, pokojem pacjenta, roznoszeniem posiłków i karmieniem chorych, nawiązywaniem kontaktu z pacjentami oraz oferowaniem im pomocy.
Blok 4: wizyta lekarska, zalecenia medyczne, tryb postępowania w dalszym leczeniu.
Blok 5: dokonywanie pomiarów ciśnienia, pulsu, temperatury, zapisywanie wyników pomiarów, przyjmowanie pacjentów na oddział, pytania o dane osobowe.
Blok 6: przygotowanie pacjenta do operacji, odbieranie go z sali operacyjnej i wypełnianie pooperacyjnego formularza kontrolnego
Blok 7: nazwy części ciała i rodzaje dolegliwości, struktury niezbędne przy udzielaniu pacjentowi kompleksowej informacji oraz diagnozowaniu jego samopoczucia.
Blok 8: rozmowy telefoniczne, zarówno wewnątrz szpitala jak też z członkami rodziny chorego, słownictwo obejmuje ponadto między innymi ustalanie terminów i podawanie wyników badań.
Blok 9: wizytowanie i przekazywanie pacjentów oraz prowadzenie dokumentacji medycznej (pielęgnacja chorych), nazwy chorób oraz narządów wewnętrznych i zewnętrznych.
Blok 10: podawanie lekarstw, sposoby ich przyjmowania, dawkowania i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, postaci leków.

Zagadnienia gramatyczne ćwiczone w kursie na bazie powyższych zagadnień leksykalnych:
szyk wyrazów w zdaniu, czas teraźniejszy, użycie rodzajnika, liczebniki główne i porządkowe, zaimki osobowe w mianowniku, celowniku i bierniku, zaimki dzierżawcze, tworzenie zdań pytających, tryb rozkazujący, przyimki z biernikiem i celownikiem, czasowniki modalne, przeczenia, czas przeszły, czasowniki rozdzielnie złożone, strona bierna, odmiana przymiotnika.

LICZBA GODZIN: Proponowany czas trwania kursu: 16 tygodni (czas trwania zależy od możliwości indywidualnych kursanta oraz jego motywacji):  40 lekcji (10 bloków tematycznych) do nauki zdalnej pod kierunkiem indywidualnego nauczyciela + 10 godzin konwersacji indywidualnych w ustalonym z lektorem terminie

WARUNKI FINANSOWE:
Pełen dostęp do wszystkich modułów kursu + 10 godzin konwersacji z lektorem do wykorzystania w ciągu 5 miesięcy w cenie 975zł (dziewięćset siedemdziesiąt pięć 00/100).
Po odbyciu 10 godzin konwersacji z pakietu podstawowego, istnieje możliwość dokupienia  w dowolnym momencie wybranej liczby konsultacji po bardzo promocyjnej cenie.
Każdy Uczestnik otrzyma dodatkowo Skrypt oraz CD z bezpłatnym treningiem słownictwa z kursu wykonany metodą SuperMemo, opiekę nauczyciela (przez cały okres kursu), dostęp do egzaminu końcowego składającego się z części ustnej i pisemnej.

Dostęp do kursu przesyłany jest na adres mailowy podany w zgłoszeniu niezwłocznie po zaksięgowaniu opłaty na konto - szczegóły z numerem kontak zostaną przesłane w mailu organizacyjnym po przesłaniu zgłoszenia.

Cena: 975.00 PLN

Komunikat: Zainteresowanych kursem z odroczoną płatnością prosimy o kontakt (kursy.jezykowe@scientia.org.pl)

Terminy:
  • NABÓR CIĄGŁY

Wybierz wolny termin:

 

Znajdź szkolenie