Regulamin  |   Twoje wybrane szkolenia (0)

+48 505 875 785

sekretariat@scientia.org.pl

Kwiaty – filcowanie na mokro, część 2

Adresatami są nauczyciele wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, rodzice, studenci. Dzięki udziałowi w kursie nauczyciele zdobędą umiejętności wykorzystania filcu na zajęciach z uczniami. Warsztaty pozwolą na doskonalenie sprawności manualnych ucznia, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i koncentracji, stworzenie okazji do czerpania radości z działania kreatywnego, zaspakajanie potrzeby samorealizacji, rozwijanie wyobraźni.

CEL: Doskonalenie umiejętności stymulowania ucznia w kierunku twórczego myślenia, wprowadzenie ćwiczeń koordynacji wzrokowo-ruchowej i koncentracji oraz zaplanowania działań ucznia w celu samorealizacji; nauka techniki filcowania i pracy z naturalnym materiałem.
 
PROGRAM:

* założenia w pracy z naturalnym materiałem,
* metodyczne podłoże ćwiczeń związanych z percepcją i koncentracją,
* rola koloru i kształtu w rozwijaniu wyobraźni ucznia,
* filcowanie na mokro – zajęcia praktyczne.

 
AUTOR PROGRAMU: mgr Marta Bień
 
LICZBA GODZIN: 4

 

Cena: 170.00 PLN

Terminy:
  • Proponowany termin - Poznań: 22.10.2016 godz. 9.00

Wybierz wolny termin:

 

Znajdź szkolenie